Misją projektu Konsultacje Społeczne jest wspieranie współpracy władz, mieszkańców, organizacji i przedsiębiorców, aby umożliwić szybki rozwój i maksymalne wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych.

Cele projektu Konsultacje Społeczne

  • osiąganie porozumień zapewniających bezpieczeństwo i wzrost jakości życia dzięki konsultacjom lub mediacjom w sytuacji już istniejącego konfliktu
  • wypracowywanie rozwiązań, w największym stopniu satysfakcjonujących samorządy, mieszkańców, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców

W pracy wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie z zakresu mediacji, negocjacji, prawa i psychologii. Nasza bezstronność, poufność oraz specjalistyczny i sprawdzony warsztat konsultacyjny sprzyjają podjęciu rozmów. Służą także pełnemu zaangażowaniu stron, które często reprezentują odmienne stanowiska, bywa że są niepewne, nieufne albo skłócone. Dzięki posiadanym kompetencjom inspirujemy, zapewniamy dyscyplinę merytoryczną i sprawne podejmowanie decyzji.