Go to Top

Diagnoza potrzeb społecznych i opracowanie schematu konsultacji

Pomagamy dobrze przygotować i zaprojektować proces dialogu. Wspieramy definiowania celów i opracowanie strategii konsultacji. Neutralnie i bezstronnie prowadzimy rozmowy ze wszystkimi potencjalnie zainteresowanymi stronami, aby zrozumieć sytuację, a następnie wyodrębnić zagadnienia i reprezentantów. Wraz z organizatorem opracowujemy harmonogram konsultacji.

Jak działamy?

1. Zbieramy informacje z wielu źródeł (m.in. od przedstawicieli władz i społeczności lokalnych), a na ich podstawie:

a. opracowujemy diagnozę sytuacji i przyczyn, które do niej doprowadziły

b. wyodrębniamy strony i zagadnienia

2. Pomagamy w zdefiniowaniu celów konsultacji społecznych uwzględniając potrzeby wszystkich zainteresowanych
3. Przedstawiamy rekomendacje dotyczące optymalnej strategii działania i metody oceny efektów