Go to Top

Prowadzimy nowoczesne Konsultacje Społeczne

Zajmujemy się zarówno dużymi projektami (np. gaz łupkowy i inne źródła energii w Polsce) jak i pojedynczymi tematami wymagającymi konsultacji.

Proces konsultacji obejmuje diagnozę sytuacji, przygotowanie i prowadzenie spotkań, warsztatów lub debat. Opracowujemy program rozmów, skład i strategię zapraszania uczestników, dbając o wszystkich zainteresowanych. Prowadzimy konsultacje tak, aby zrealizowane zostały postawione cele a reprezentanci różnych interesów mogli zawrzeć efektywne porozumienie. W uzasadnionych przypadkach zapraszamy niezależnych ekspertów, wspierających wiedzą branżową odnajdywanie optymalnych i możliwych do realizacji rozwiązań. Opracowujemy raporty podsumowujące przebieg i ustalenia poczynione w toku konsultacji.

W ramach podsumowania przedstawiamy wnioski dotyczące rezultatów, możliwości realizacji celów założonych przez organizatorów oraz skuteczności przyjętej przez gminę strategii konsultacyjnej. Rekomendujemy również podjęcie kroków, które mogą pomóc w kontynuowaniu współpracy i budowaniu porozumienia pomiędzy władzami samorządowymi a społecznością lokalną, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Co wyróżnia nowoczesne Konsultacje Społeczne?

Co osiągniesz dzięki Konsultacjom Społecznym?