Go to Top

Zrealizowane projekty i referencje

Dla samorządu:

 1. Debaty dla mieszkańców w ramach wszystkich trzech edycji budżetu partycypacyjnego (2015-2017)
 2. Warsztaty wprowadzające dla zespołów koordynujących BP 2018 w październiku 2016 r.
 3. Przygotowaliśmy procesu konsultacji społecznych m.in. dla dzielnicy Mokotów – konsultacje centrum lokalnego Skwer Orszy, rewitalizacja Parku Dolina Służewska; Ursynów – powstanie nowego parku tzw. Psia Górka, spotkania burmistrza z mieszkańcami; Ursus – powstanie nowego parku; Śródmieście – konsultacje dotyczące planowanej adaptacji przejścia podziemnego przy ul. Waryńskiego na potrzeby stworzenia punktu kontaktu dla bezdomnych; program Warszawa przyjazna Seniorom; konsultacje dotyczące zagospodarowania skarpy na podzamczu pod kątem fontanny
 4. Moderujemy spotkania dla samorządów od 2006 r. Jesteśmy związani umową ramową z Urzędem m.st. Warszawy na prowadzenie mediacji w sporach społecznych.
 5. Współpraca przy organizacji oraz moderowanie modelowych konsultacji w Dzielnicy Targówek w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m. st. Warszawie” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 6. Moderowanie spotkań z mieszkańcami w sprawie rozwoju dzielnicowych domów kultury w Rembertowie
 7. Moderowanie spotkania dla mieszkańców osiedla na Bemowie w sprawie rozwiązania problemu z parkowaniem
 8. Moderowanie cyklu spotkań informacyjnych na temat projektu Tramwajem na Tarchomin dla Zarządu Transportu Dróg Miejskich
 9. Moderowanie wielostronnego spotkania (władze samorządowe, rada pedagogiczna, rada rodziców, policja, psychologowie, rodzice, itp.) związanego z rozwiązaniem problemu przemocy w szkole dla burmistrza dzielnicy Mokotów
 10. Moderowanie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
 11. Moderowanie spotkań Rady Społecznej przy projekcie „Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie: etap I – Modernizacja i Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych”.
 12. Moderowanie cyklu spotkań w ramach Warszawskiego Okrągłego Stołu Reklamowego.
 13. Podpisana umowa ramowa na rok 2011z Urzędem m.st. Warszawy na moderowanie spotkań i debat społecznych

Wybrane doświadczenia w zakresie zarządzania konfliktami społecznymi:

 • W 2017 mamy podpisaną z m.st. Warszawa umowę ramową na prowadzenie mediacji
 • Wsparcie mediacyjne przy zmianie lokalizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy Mokotów
 • Mediacje w konflikcie wspólnoty lokalnej ze szkołą dotyczące rozwiązań komunikacyjnych umożliwiających dojazd rodziców z dziećmi

Inne doświadczenia:

 1. Moderowanie rozmów pomiędzy związkami zawodowymi a kadrą zarządzającą (m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii, inne poufne)
 2. Moderowanie konferencji i warsztatów strategicznych dla kadry menadżerskiej (m.in. Plus, Microsoft, Saint Gobain).
 3. Praca, jako trenerzy biznesu – 15 lat doświadczeń w prowadzeniu szkoleń dla pracowników różnych instytucji w Polsce.
 4. Warsztaty dla organizacji pozarządowych (Uniwersytet Johna Hopkinsa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka)
 5. Warsztaty dla zespołów pracowniczych organizacji mające na celu wypracowanie rozwiązań z sytuacji konfliktu w zespole (m.in. Polkomtel S.A.)

„Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Ekologicznych eKolumna 2010″

O naszej facylitacji rozmawialiśmy w radiu TOK.FM z panią Ewą Podolską, posłuchaj audycji

zadanie:

Zadaniem było takie przygotowanie i poprowadzenie debat, aby uczestnicy uzgodnili wspólne stanowiska w ośmiu – uznanych za najważniejsze – obszarach tematycznych (Ekokonsumpcja, Edukacja, Energia, Klimat, Prawa zwierząt, Ochrona przyrody, GMO/Rolnictwo, Transport).

W spotkaniach brali udział przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, w sumie ponad 170 osób, reprezentujących różne, nierzadko odrębne punkty widzenia oraz posiadających niekiedy umiarkowanie pozytywne doświadczenia z wcześniejszych kontaktów.

przygotowania:

Podstawą przygotowania facylitacji było poznanie potrzeb i doświadczeń uczestników; przeprowadziliśmy szereg rozmów umożliwiających diagnozę stuacji i zrozumienie zamierzeń. Na tej podstawie zoptymalizowaliśmy metodę i opracowaliśmy program debat, a więc:

 • zdefiniowaliśmy cel debat
 • przeanalizowaliśmy i poznaliśmy obszary będące przedmiotem spotkań
 • opracowaliśmy koncepcje debat
 • przygotowaliśmy miejsce i pomoce dla uczestników

realizacja:

Zastosowaliśmy metodę Consensus Management

rezultaty:

Efektem facylitacji było wypracowanie wspólnych stanowisk wielu organizacji non-profit we wszystkich ośmiu najważniejszych tematach. Ponadto powstały zespoły inicjatywne, których zadaniem będzie kontynuacja realizacji podjętych w Spale uzgodnień.

Z dużą satysfakcją obserwowaliśmy budowanie pozytywnych relacji pomiędzy reprezentantami różnych grup uczestniczących w facylitacji, integrację uczestników i doskonalenie umiejętności współpracy.

Jako moderatorzy mieliśmy wyjątkową okazję napełnić się wiedzą oraz poznać imponujących zaangażowaniem Ekologów.

zobacz referencję