Go to Top

Szkolenia

Oferujemy szkolenia dotyczące m.in:

  • przygotowania i wdrażania projektów związanych z konsultacjami społecznymi
  • prowadzenia debat publicznych
  • przygotowania i prowadzenia profesjonalnych wystąpień publicznych
  • współpracy z mediami